Kami dengan segenap kemampuan berusaha sebaik-baiknya agar pelaksanaan pelbagai aktiviti latihan yang kami jadualkan terselenggara dengan sebaik-baiknya, dan dapat memberikan sumbangan positif bagi para peserta.

Jadwal pelatihan dan tempat pelatihan yang kami umumkan di laman web ini, selalu kami update setiap saat, sehingga boleh menjadi acuan resmi.

Sekalipun demikian, apabila terjadi hal-hal yang tak dapat kami hindarkan, terutama kerana hal-hal yang diluar kemampuan dan kekuasaan kami, seperti bencana alam, kemalangan, rusuhan, dan hal-hal luar biasa yang lain, maka boleh jadi jadwal dan tempat kegiatan training yang sudah dirancang berubah secara mendadak.

Oleh sebab itu, apabila anda berminat mengikuti pelatihan yang kami adakan, kami harapkan kepastian keikutsertaan Anda disampaikan kepada panitia paling lambat seminggu menjelang waktu pelaksanaan. Sehingga apabila ada perubahan jadual dan tempat kegiatan, panitia dapat segera memberikan informasi secepat mungkin.

Apabila anda tidak melakukannya, lalu terjadi perubahan jadwal / tempat kegiatan, sehingga anda tidak mengetahuinya pada saat hari-H, maka kami tidak dapat membantu kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut, dan kami tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Kerjasama penuh kita semua, insyaAllah akan sangat memudahkan.